Fundusze Europejskie Program RegionalnyBarwy RPŚląskie logoUE flaga

Zaproszenie na spotkania OZE w Będzinie

Spotkanie OZE w Będzinie

Prezydent Miasta Będzina ma przyjemność zaprosić mieszkańców domów jednorodzinnych na spotkania informacyjne z zakresu mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej oraz kolektorów słonecznych z dofinansowaniem 85% kwoty netto w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Budynek jednorodzinny jest definiowany wg Prawa budowlanego jako „budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni budynku”.

Spotkania odbędą się w dniach:

 sobota 25.11 - dwa spotkania: pierwsze o godz. 12:00, drugie o godz. 16:00

środa 29.11 godz. 17.00

  Urząd Miasta w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 - sala sesyjna

  Program:

  1. Zasady doboru instalacji oraz wyliczenie zwrotu kosztów

  2. Zasady udziału w projekcie i harmonogram realizacji

  3. Fotowoltaika i kolektory słoneczne

  a) Technologia oraz rozliczanie wyprodukowanej energii

  b) Bezpieczeństwo dla ludzi i ochrona środowiska

  c) Techniki budowlane, gwarancje, serwis

  W trakcie spotkania specjalista z dziedziny OZE odpowiadał będzie na pytania mieszkańców.

  Moduły PVkolektory słoneczne