Fundusze Europejskie Program RegionalnyBarwy RPŚląskie logoUE flaga

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Czy istnieje możliwość jeszcze dobrania instalacji solarnej w tym projekcie? Pytam bo starałem się o 10kWp fotowoltaikę i nie zmieściły by się już solary, przy zmniejszeniu tej instalacji zostaje mi miejsce na nie.

Wyłącznie w przypadku rezygnacji, któregoś z uczestników z instalacji kolektorów słonecznych lub pojawienia się wolnej puli po etapie audytów technicznych. Ogólna moc oraz liczba instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych w całym projekcie nie może ulec zmianie.

2. W chwili zgłaszania do projektu zostało wskazane miejsce instalacji fotowoltaiki na dachu domu w związku z wysokością podatku VAT. Potem nastąpiła zmiana stawki (bez znaczenia gdzie jest instalowana stawka jest ta sama) w związku z tym chciałabym dokonać zmiany miejsca instalacji
z dachu domu na dach budynku garażu. Dach garażu ma nachylenie na stronę południową. Czy jest taka możliwość.

Tak, zmianę tę należy wskazać audytorowi na etapie weryfikacji technicznej. Dopiero w ramach audytów będą wykonywane finalne projekty określające rzeczywistą wykonalność instalacji we wskazanych wcześniej miejscach.

Na etapie audytów może ulec również zmianie uprzednio dopasowana moc instalacji. Patrz: Pyt. 1.

3. Do tej pory w naszym gospodarstwie domowym są 3 osoby, ale w najbliższym czasie zmieni się ta sytuacja, ponieważ mam starszą mamę, która ma się do nas przeprowadzić, wówczas
w gospodarstwie będą 4 osoby, czy jest szansa na zwiększenie parametrów instalacji? Chodzi o liczbę ogniw/zasobnika na wodę.

Wyłącznie w przypadku rezygnacji, któregoś z uczestników z instalacji kolektorów słonecznych lub pojawienia się wolnej puli po etapie audytów technicznych. Ogólna moc oraz liczba instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych w całym projekcie nie może ulec zmianie.

4. Witam, ze względu iż składając wniosek do projektu byłem na etapie budowy domu zamontowałem m.in. zbiornik CWU ,rury Cu na strych pod przyszłą instalację PV i solarną.
Pytanie moje takie czy zostanie do uwzględnione w wycenie.

Nie, rozliczenie z Wykonawcą jest ryczałtowe  "od mocy instalacji lub liczby kolektorów i pojemności zasobnika". Każdorazowo montowany jest pełny zestaw z gwarancją na wszystkie jego elementy.

5. Czy będę miał możliwość wyboru paneli PV, solarnych, falownika.

Nie, model i producent komponentów będzie taki, jaki zastosuje Wykonawca wybrany w przetargu.  Wykonawca będzie musiał zastosować komponenty wg. wymogów technologicznych określonych przez Miasto.

6. Pytanie dotyczy paragrafu 2. dot. 3.1 Czy standardowo trasy kablowe będą prowadzone natynkowo ? w Sposób widoczny ?

Tak, trasa kablowa może być poprowadzona podtynkowo wyłącznie, jeśli na etapie montażu Beneficjent będzie miał przygotowaną bruzdę w ścianie. Zatynkowanie i pomalowanie leży po stronie Beneficjenta.

7. Pytania dotyczą paragrafu 3 niniejszej umowy n/w punktów dot. 9. W jaki sposób Użyczający ma zapewnić miastu oraz wskazanej osobie dostęp do nieruchomości?

Zawsze po zakończeniu realizacji projektów UE odbywa się kontrola ze strony Instytucji Finansującej. Kontrola dotyczy przede wszystkim Miasta, ale również kontrolujący określają losowo pewien procent beneficjentów, u których odbywa się wizja lokalna.

Kontrolujący umawiają się z wyprzedzeniem i uzgadniają termin wizji lokalnej. Beneficjent ma obowiązek wpuścić kontrolujących do pomieszczeń wewnątrz budynku, w których zainstalowano urządzenia.

Jednocześnie analogiczną kontrolę ma prawo przeprowadzić Miasto u Beneficjenta.

8. Składałem chęć montażu paneli solarnych i fotowoltaicznych. Czy mogę skorzystać
z dofinansowania tylko na samą instalację fotowoltaiczną?

Możliwa jest rezygnacja wyłącznie w przypadku, kiedy inny Uczestnik projektu będzie zainteresowany zwiększeniem montażu instalacji solarnej. Ogólna moc oraz liczba instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych w całym projekcie nie może ulec zmianie.

9. Posiadam na swojej nieruchomości dwa liczniki na prąd. Po długotrwałym czekaniu na informację od państwa zdecydowałam się na instalację fotowoltaiczną na gruncie na jednym
z liczników na własny koszt czekamy na montaż licznika dwukierunkowego. Drugi licznik jest nadal do zagospodarowania.

Nie jest to sytuacja kolidująca z punktu widzenia realizacji projektu. Należy pamiętać, że energia może być wykorzystywana wyłącznie na cele bytowe (niezwiązane z działalnością gospodarczą).

10. Czy i na jakim etapie jest możliwość ponownego zweryfikowania mocy instalacji. W moim przypadku została ona, z uwagi na trójkątny kształt dachu bardzo ograniczona podczas wstępnej weryfikacji. Spowodowało to, że zaproponowana moc PV 2,16 kWp) to ok 50% tej wstępnie założonej . Z moich obliczeń wynika że jednak powierzchnia paneli mogłaby być większa, zwłaszcza że pojawiły się panele połówkowe które umożliwiają bardziej racjonalny dobór mocy instalacji
w stosunku do pierwotnej.

Na etapie audytów może ulec również zmianie uprzednio dopasowana moc instalacji, ale wyłącznie jeśli pojawi się wolna pula do rozdysponowania. Moduły typu half-cut czyli tzw. "panele połówkowe" nie mają związku z bardziej racjonalnym doborem, ich wymiary geometryczne pozostają takie same lub nawet większe jak modułów opartych o pełne ogniwa.

11. Czy projekty instalacji fotowoltaicznej będą aktualizowane? Składając wniosek panele były słabszej mocy. Mam zaprojektowaną instalacje o mocy 2,16 czyli 8 paneli. W obecnej chwili są dostępne mocniejsze panele. Czy będzie możliwość dopłaty do mocniejszych paneli?

Projekty będą aktualizowane na etapie audytów technicznych. Nie ma możliwości dopłaty do mocniejszych paneli, wszyscy beneficjenci będą mieli ten sam typ modułów.

12. Chciałbym się dowiedzieć mniej więcej ile będzie mnie kosztować instalacji fotowoltaiczne ? chciałbym się jakoś do tego finansowo przygotować.

Na stronie "O Projekcie" :

https://oze.bedzin.pl/odnawialne-zrodla-energii-w-bedzinie

udostępniamy kalkulator do oszacowania wkładu własnego. Ostateczna kwota udziału w projekcie będzie zależna od oferty Wykonawcy.

13. Czy możliwa jest zmiana w projekcie i zastąpienie kolektorów słonecznych zwiększoną ilością paneli fotowoltaicznych – jeżeli będzie taka możliwość techniczna?

Nie ma takiej możliwości. Liczba zestawów PV, liczba zestawów kolektorów słonecznych nie mogą ulec zmianie.

14. Czy jest możliwe powiększenie mocy układu z 4 do 5 kW? Na dachu budynku są warunki do większej ilości paneli.

Wyłącznie w przypadku rezygnacji, któregoś z uczestników lub pojawienia się wolnej puli po etapie audytów technicznych.

Chęć zwiększenia należy wskazać audytorowi na etapie weryfikacji technicznej. Dopiero w ramach audytów będą wykonywane finalne projekty określające rzeczywistą wykonalność instalacji we wskazanych wcześniej miejscach.

Na etapie audytów może ulec również zmianie uprzednio dopasowana moc instalacji.

15. Chciałabym uzyskać potwierdzenie na temat dofinansowania: 85% z projektu, 15 % wkład własny, w moim przypadku chciałbym poznać dokładne kwoty kosztów instalacji.

Potwierdzenie poziomów dofinansowania można uzyskać czytając np. regulamin projektu. Dokładne koszty instalacji zostaną podane dopiero po rozstrzygnięciu przetargu.

Na stronie "O Projekcie" :

https://oze.bedzin.pl/odnawialne-zrodla-energii-w-bedzinie

udostępniamy kalkulator do oszacowania wkładu własnego

16. Jaka będzie moc jednostkowa modułu PV. Podczas składania wniosków była określona na 270 Wp obecnie taka moc już praktycznie nie istnieje są dużo większe.

Zgadza się. W wymogach technologicznych określa się moc minimalną. Wykonawca może zastosować moduły wyższej mocy. Zamawiający będzie wymagał, aby urządzenia dostarczone w ramach realizacji umowy były urządzeniami zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta, co oznacza, że będą one urządzeniami fabrycznie nowymi (rok produkcji nie wcześniej niż 1 rok przed datą składania oferty przetargowej).

Jednocześnie moc modułów jest tylko jednym z parametrów technicznych. Zamawiającemu (oraz pośrednio mieszkańcom) zależy przede wszystkim na wysokiej trwałości produktów, gwarantujących wieloletnią pracę instalacji. Cechy te definiowane są przez inne parametry niż moc jednostkowa.

17. Mając większą moc jednostkową modułu czy można zwiększyć moc instalacji PV aby w pełni zapewniała całkowite zapotrzebowanie budynku na energię.

Jednocześnie wykorzystanie modułów wyższej mocy będzie umożliwiało Wykonawcy montaż mniejszej liczby sztuk. Nie jest możliwe zwiększenie mocy instalacji u Beneficjentów przez zwiększenie mocy modułów i pozostawieniu pierwotnej ich liczby.

18. Czy dalej występuje kryterium montażu paneli tylko na 2 płaszczyznach dachu (mając np. dużo wykuszy i okien dachowych jest z tym problem )

TAK

19. Czy istnieje możliwość montażu paneli na gruncie oraz w jakiej max. odległości od domu lub przyłącza.

Proszę przeczytać regulamin na stronie "O Projekcie" :

https://oze.bedzin.pl/odnawialne-zrodla-energii-w-bedzinie

W przypadku montażu na gruncie, Beneficjent mus zapewnić między innymi podkonstrukcję oraz przekop.

20. Czy mając umowę kompleksową w Tauron oraz grupę taryfową G12weekend ( 2 taryfy -prąd szczytowy oraz pozaszczytowy) będzie należało przejść na 1 taryfę np. G11 (cena jednakowa
w ciągu dnia); oraz czy mając np. umowę na 3 lata można zmienić taka taryfę z G12w na G11 ?

Można pozostać przy taryfie G12W. Jeśli moc instalacji PV jest dobrana do zapotrzebowania na energię, opłaca się przejść na G11.

21. Czy przed właściwym projektem instalacji nastąpi dokładna weryfikacja nośności więźby dachowej oraz poszycia dachu oraz kalkulacja całkowitego obciążenia dachu, czy też ten etap będzie należał do Uczestnika Projektu?

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wyłącznie montaż instalacji OZE oraz projekty ich rozmieszczenia we wskazanych przez Beneficjentów lokalizacjach. Projektant może stwierdzić
o braku wykonalności technicznej, ale to Beneficjent zapewnia, że więźba dachowa jest "zdrowa"
i może przenieść dodatkowe obciążenia.

22.  Czy projektant będzie wsparciem przy omówieniu postępowania przy krytycznym obciążeniu śniegiem płaskiej połaci dachowej?

W ramach audytów technicznych nie przewiduje się wykonywania obliczeń statycznych konstrukcji budynków Beneficjentów. Projektant poda wagę instalacji.

23. Ile wynosi dofinansowanie do zadania i czy jest ono na tym poziomie jak wcześniejszy projekt?

Szczegóły w regulaminie.

24. Dlaczego lub na podstawie czego została ograniczona moc instalacji?

Każdy Beneficjent otrzymywał informację na podaną w ankiecie zgłoszeniowej skrzynkę e-mail.

Każdy Beneficjent otrzymał informację e-mail, gdzie wyjaśnione zostało, iż zmianie  uległy przepisy
w zakresie przyłączania mikroinstalacji jednofazowych  - w przypadku obiektów z jednofazową instalacją elektryczną moc instalacji PV została ograniczona do 3,68 kWp (informacja przesłana do Uczestników w grudniu 2019 r.).

Z uwagi na nowelizację ustawy Prawo Budowlane, w której znalazły się nowe regulacje dotyczące uzgodnień projektów instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 6,5 kWp pod kątem bezpieczeństwa pożarowego, wszystkie instalacje zgłoszone do projektu  zostały ograniczone do ww. mocy. (informacja przesłana do uczestników w kwietniu 2020 r.).

25. Na ile lat będzie podpisana umowa z energetyką o odbiór nadwyżki energii?

Do roku 2035.

26. Paragraf 1 ust. 3 pkt. 2 umowy - w naszym przypadku wnioskowana instalacja OZE ma być zabudowana na budynku gospodarczym

Nie ma znaczenia miejsce montażu elementów instalacji, tylko rodzaj obiektu, w którym będzie wykorzystywana energia. Wykorzystanie energii może być tylko na cele bytowe (mieszkaniowe).

27. Kiedy Miasto przewiduje rozpoczęcie inwestycji?

Termin montażu będzie uzależniony od czasu trwania procedury przetargowej. Mamy nadzieję, że montaż instalacji rozpocznie się w trzecim kwartale 2021.

28. Do kiedy należy wykonać prace we własnym zakresie?

Przed montażem instalacji.

29. Kiedy nastąpi weryfikacja techniczna obiektu przeznaczonego pod inwestycję?

Po zakończeniu podpisywania umów z mieszkańcami. Przewidywany termin to początek drugiego kwartału 2021.

30. Jaka jest stawka podatku VAT?

Instalacje OZE montowane na cele bytowe podlegają 8% VAT.

31. Do czego ma służyć weksel, na jaką kwotę zostanie wystawiony, kiedy nastąpi jego zwrot po wykonaniu wszystkich zobowiązań ze strony Użyczającego i czy może to być jasno zapisane
w umowie wekslowej?

Weksel służy zabezpieczeniu prawidłowej realizacji obowiązków Beneficjenta. Weksel stanowi dla Miasta Będzin zabezpieczenie roszczeń majątkowych, tylko w przypadku wystąpienia szkody finansowej np. poprzez demontaż instalacji w okresie obowiązywania umowy uczestnictwa. Warunki zwrotu weksla zostały określone w umowie. Zwrot nastąpi po zakończeniu okresu trwałości projektu.

32. Jest taki punkt w umowie: "Użyczający zobowiązuje się do ponoszenia w okresie, o którym mowa w ust. 1 wszelkich kosztów wykraczających poza ramy gwarancji Wykonawcy urządzeń". Proszę o przykłady jakie to mogą być koszty?

Między innymi:

- obowiązkowe przeglądy instalacji elektrycznych budynków mieszkalnych (raz na 5 lat - wymagane prawem dla każdego budynku mieszkalnego)

- ubezpieczenie instalacji solarnych

- wymiany glikolu w instalacji solarnej w przypadku jego przegrzania/utraty swoich właściwości

-  wymiana wypalonych ochronników przepięciowych w instalacji fotowoltaicznej (jeśli dojdzie do wyładowania piorunowego i ich zniszczenia)

- wymiana anody w zbiorniku CWU w przypadku jej zużycia

33. Kolejne pytanie dotyczy punktu: "Użyczający zobowiązuje się w okresie trwałości Projektu do zapewnienia na swój koszt nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej Instalacji OZE na rachunek Miasta Będzin (ubezpieczenie na cudzy rachunek) od ryzyk elementarnych oraz w zakresie pozostałych szkód rzeczowych" Zakładając powiedzmy wartość instalacji na poziomie 30 tysięcy jaki to jest koszt roczny takiego ubezpieczenia? Chodzi o rząd wielkości.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych pozwala na dopisanie instalacji OZE do ubezpieczenia budynku. Należy zapytać u swojego ubezpieczyciela.

34. Jaki jako użyczający mam wpływ na przygotowanie projektu - czy mogę narzucić realizację pewnych rozwiązań - np. wykorzystanie istniejących przepustów, wykonanie instalacji bezbalastowej na dachu płaskim?

Nie, wszelkie prace poza standardowym montażem, pozostają w gestii Beneficjenta. Jeśli Beneficjentowi zależy na wykorzystaniu określonych tras kablowych i przepustów należy je przygotować przed montażem we własnym zakresie.

Na dachu płaskim przewiduje się wykonywanie instalacji balastowych. Jeśli obiekt nie jest w stanie przenieść dodatkowego ciężaru takiej instalacji lub delikatne pokrycie dachowe nie nadaje się na taki montaż, należy wykonać we własnym zakresie konstrukcję dostosowaną do danego rodzaju pokrycia.

35. Czy będą wykonywane obliczenia dopuszczalnego obciążenia dachu?

W ramach projektu przewiduje się wyłącznie montaż instalacji OZE. Nie przewiduje się wykonywania obliczeń wytrzymałościowych obiektów. Projektant może dostarczyć informację o wadze instalacji wraz z obciążeniem, które zostanie zastosowane dla danej strefy wietrzności

36.Użyczający nie będzie wnosił przeciwko Miastu żadnych roszczeń majątkowych tytułem ewentualnego zaistnienia szkód, także wobec osób trzecich w związku z montażem i funkcjonowaniem urządzeń”. Rozumieć tu należy, że wykonawca wykona instalację przy zachowaniu procedur i technik zatwierdzonych przez producenta i wykonawcę poszycia dachowego, dla zachowania postanowień gwarancyjnych istniejących rozwiązań? Tłumacząc: mamy budynek pokryty membraną EPDM z 50 letnią gwarancją na poszycie. Jeśli prace mają być inwazyjne (a muszą) to należy je wykonać stosując odpowiednie materiały (łaty naprawcze do membran EPDM), a firma je wykonująca powinna legitymować się stosownymi certyfikatami. Rozumiem, że w ramach prac zostaną zachowane warunki gwarancji na poszycie?

Należy przyjąć, że wykonawca nie będzie posiadał certyfikatów danego producenta membran
i gwarancja na membranę przepadnie. Jest możliwość wykonania konstrukcji, którą przewiduje dany producent membran we własnym zakresie, na której to Wykonawca zamontuje instalacje OZE. Analogiczny wymóg jest dla instalacji na gruncie.

36. Czy umowa obejmuje całą kwestię formalno - prawną, oczywiście po otrzymaniu przez wykonawcę/miasto stosownego pełnomocnictwa, dotyczącą przyłączenia instalacji FV do sieci energetycznej dostawcy energii?
A co jeśli po instalacji, otrzymaniu kompletu dokumentów, nie otrzymam zgody od Taurona na przyłączenie?

W przypadku mikroinstalacji OZE przyłączenie odbywa się w trybie Zgłoszenia a nie wydawania warunków przyłączeniowych. Nie jest to procedura, w której OSD może odmówić przyłączenia. Warunkiem jest posiadanie umowy kompleksowej (jedna faktura od tego samego podmiotu - w tym przypadku Tauron za energię i dystrybucję). Dodatkowo moc instalacji PV nie może przekraczać mocy umownej, za którą aktualnie płaci Beneficjent.

37. Chciałbym zapytać czy moja moc instalacji która została mi przyznana pozwoli mi na przejście ogrzewania domu o pow. 135m z pieca węglowego na ogrzewanie elektryczne( bufor ciepła)?

Na 95% nie pozwoli. Zapotrzebowanie energetyczne budynków można oszacować np. na stronie:

http://www.cieplowlasciwie.pl/

38. Czy do instalacji 3 fazowej domu będą stosowane inwertery 3 fazowe czy tylko 1 fazowe?

3 fazowe

39. Umowa z mieszkańcem - par.3 pkt 13, 14 proszę o określenie kto będzie ponosił odpowiedzialność w przypadku zaistnienia szkód w związku z montażem lub funkcjonowaniem. Uczestnicy nie podpisują umowy z wykonawcą, więc wykonawca nie jest stroną dla uczestników programu i nie mają wpływu na zapisy w umowie wykonawca-miasto.

Beneficjent informuje Miasto, zaś Miasto pociąga do odpowiedzialności Wykonawcę. Jednym
z Wymogów wobec Wykonawców będzie ważna polisa OC oraz zabezpieczenie finansowe prawidłowego wykonania umowy.

40. Par.3 pkt. 15 jaki będzie rodzaj opomiarowania dla instalacji solarnej do ogrzewania wody użytkowej - licznik ciepła?

Taki jaki zastosuje Wykonawca spełniający wymagania projektu. Oprócz liczników ciepła funkcjonują również metody pośrednie / przeliczeniowe.

41. Kto dokonuje odbioru instalacji?

Inspektor nadzoru z ramienia Miasta.

42. Czy mogą państwo podać jakieś przykłady nieprawidłowej eksploatacji? ( mowa pkt: par.3 punkt 7.)

Wyłączenie, demontaż, sprzedaż instalacji, sprzedaż budynku z instalacją, brak serwisu w przypadku problemu technicznego.

43. Pytanie dotyczące paragrafu 1. dot. 5 Jaki jest czas trwania projektu ? Jaki czas tabliczka ma być umiejscowiona na nieruchomości.

Projekt będzie realizowany do 30.12.2022 roku. Tabliczka musi pozostać na nieruchomości do końca okresu trwałości, który jest liczony do 5 lat od dnia wypłacenia na rzecz Miasta Będzin ostatniej płatności refundacyjnej po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową.