Fundusze Europejskie Program RegionalnyBarwy RPŚląskie logoUE flaga

WYDŁUŻONY TERMIN NABORU WNIOSKÓW - 06.06.2023 r.

AKTUALIZACJA - WYDŁUŻONY TERMIN NABORU WNIOSKÓW

Uprzejmie informujemy, że nabór główny wniosków został wydłużony do dnia 6 czerwca 2023 r., szczegółowe informacje znajdują się poniżej. W związku z wydłużeniem naboru uległ zmianie Regulamin (w załączeniu), prosimy o zapoznanie się ze zmianami przed złożeniem wniosku.

NABÓR:

1. Nabór do projektu odbywa się w terminie od 15 maja 2023 r. godz. 12:00 do 6 czerwca 2023 r. godz. 23:59. Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.oze.bedzin.pl. Zgłoszenia wysłane poza tym terminem (wcześniej i później) nie będą rozpatrywane w kontekście naboru głównego.

2. Do zgłoszenia elektronicznego należy załączyć uzupełnione: 

a) Deklaracja OZE
b) Ankieta OZE

Dokumenty te mają format edytowalnego PDF'a. Do systemu zapisujemy je w takiej postaci. Nie drukujemy ich i nie skanujemy. Do zgłoszenia elektronicznego niepotrzebny jest odręczny podpis.

W przypadku problemów z wypełnieniem formularza elektronicznego zapraszamy do skorzystania z pomocy pracowników UM w pok. 01 (Wydział Ochrony Środowiska, pierwsze piętro, wejście boczne w okresie naboru, od poniedziałku do piątku, w godz. pracy urzędu).

3. Deklarację oraz Ankietę (wraz wydrukiem z księgi wieczystej oraz z ewentualnymi pełnomocnictwami) trzeba będzie następnie złożyć w Urzędzie w wersji papierowej z odręcznym podpisem najpóźniej do 07.06.2023 r. do godz. 15:30.

Uwaga: W przypadku niemożności wydrukowania dokumentów, można poprosić Urząd o ich wydrukowanie i podpisanie na miejscu.

Projekt wyklucza możliwość przyjmowania zgłoszeń od osób prowadzących działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania. Nieruchomość zgłaszana do projektu musi mieć uregulowany stan prawny.