Fundusze Europejskie Program RegionalnyBarwy RPŚląskie logoUE flaga

Nabór 2020-2022

ZMIANA REGULAMINU

Uprzejmie informujemy, iż zmianie uległ regulamin dla mieszkańców Miasta Będzin dotyczący naboru w ramach projektu "Budowa instalacji solarnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina".

Treść regulaminu znajduje w sekcji załączniki.

-----------------------------------------------------------------

Nabór na listę rezerwową - 26-28.09.2022

Uprzejmie informujemy, że od dnia 26.09.2022 od godziny 8:00 do dnia 28.09.2022 do godziny 23:59 (włącznie) prowadzony będzie nabór na listę rezerwową.

Szczegóły na stronie:

https://oze.bedzin.pl/nabor-na-liste-rezerwowa-26-28092022

 

Wykaz wysokości wpłat dla uczestników projektu OZE

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat do dnia 05.10.2022 r wg. załączonego zestawienia: (pobierz).

Numer rachunku bankowego do wpłat:

89 1050 1142 1000 0023 0073 8404

W tytule przelewu prosimy podać numer umowy i adres instalacji.

Aktualizacja regulaminu

Weryfikacje techniczne

Miasto Będzin dokonało wyboru firmy Semper Power Sp. z o.o. ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn, która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie na Państwa nieruchomościach weryfikacji technicznej na potrzeby sporządzenia dokumentacji technicznej instalacji OZE.

Osoby, które pojawią się w Państwa domach będą posiadały imienne Upoważnienie wydane przez Prezydenta Miasta Będzina.

Podczas spotkania z Państwem audytor ma obowiązek sporządzenia karty weryfikacji technicznej (odrębna dla każdego typu instalacji). Uprzejmie prosimy o zweryfikowanie informacji zawartych w karcie i zatwierdzenie ich przez własnoręczne złożenie podpisu (lub osoby upoważnionej).

W czasie wizyty konieczne będzie zachowanie środków ostrożności, związanych
z trwającym stanem epidemii.

Przedstawiciel firmy SEMPER POWER będzie się kontaktował z Państwem telefonicznie celem uzgodnienia terminu przeprowadzenia audytu.

Aby usprawnić procedurę ustalania kalendarza wizyt prosimy o dostosowanie się do proponowanych przez Wykonawcę terminów.

 

Celem przyspieszenia procedury uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zakresem informacji koniecznych do sporządzenia karty weryfikacji technicznej. Kart nie należy drukować, gdyż to audytor będzie wprowadzał wszystkie potrzebne dane. Wzory kart audytu zostały zamieszone w sekcji Regulaminu na dole strony.

 

Archiwalne: Wznowienie nabóru na listę rezerwową: 5-7 maja 2021

Informujemy, że w ramach Projektu posiadamy wolne instalacje, w związku z czym
w dniach 5-7 maja br. ponownie będzie można dokonać zgłoszenia na listę rezerwową.

 

 

Wykaz wolnych instalacji:

- panele fotowoltaiczne:

2,16 kWp

2,16 kWp

- kolektory słoneczne:

3 kolektory + 300 l zasobnik c.w.u

3 kolektory + 300 l zasobnik c.w.u

- zestaw panele + kolektory słoneczne

2,16 kWp + 3 kolektory + 300 l zasobnik c.w.u

2,43 kWp + 2 kolektory + 200 l zasobnik c.w.u

2,43 kWp + 3 kolektory + 300 l zasobnik c.w.u

3,24 kWp + 2 kolektory + 200 l zasobnik c.w.u

3,24 kWp + 2 kolektory + 200 l zasobnik c.w.u

3,24 kWp + 2 kolektory + 200 l zasobnik c.w.u

Nabór odbywa się wg. Regulaminu: (pobierz plik)

 

Archiwalne : Nabór na listę rezerwową - od 11.03.2021

Uprzejmie informujemy, że od dnia 11.03.2021 od godziny 8:00 do dnia 16.03 do godziny 23:59 (włącznie) prowadzony będzie nabór na listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej przechodzą na listę główną w przypadku zwolnienia się dostępnej puli wg. zasad opisanych w regulamieniu naboru na listę rezerową (kliknij tu aby przejść do sekcji z regulaminem).

 

1. Zgłoszenia w naborze na listę rezerwową dokonuje się w formie elektronicznej przez stronę https://oze.bedzin.pl, zakładka „Zgłoś się”. Na zgłoszenie składa się:
a) wypełnione zgłoszenie w zakładce „Zgłoś się”,
b) wypełniony formularz zgłoszeniowy - zakładka „Uzupełnienie”.

2. Przedmiotem zgłoszenia może być:
a) Instalacja ogniw fotowoltaicznych w systemie on-grid,
b) Instalacja kolektorów słonecznych,
c) Instalacja ogniw fotowoltaicznych w systemie on-grid oraz Instalacja kolektorów słonecznych.

3. Dopuszczalne jest złożenie tylko jednego zgłoszenia na jedno Indywidualne Gospodarstwo Domowe. Kolejne zgłoszenia zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
4. Zgłoszenia w naborze na listę rezerwową przyjmowane będą od dnia 11.03.2021 r. od godz. 8:00 do dnia 16.03.2021 r. do godziny 23:59
5. Każde zgłoszenie elektroniczne otrzyma indywidualny numer ID i potwierdzenie zgłoszenia na skrzynkę e-mail.
6. Zgłoszenia przesłane przed i po terminie określonym w ust. 4 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
7. Kolejność zarejestrowania zgłoszeń będzie zachowana w numeracji na liście rezerwowej.

Nabór został podzielony na wypełnienie dwóch oddzielnych formularzy.

1. W pierwszej kolejności trzeba będzie wypełnić krótki fomrularz (zakładka „Zgłoś się”), w którym zbieramy: Imię i nazwisko, adres email, adres montażu instalacji, nr działki. To zgłoszenie ustala kolejność na liście rezerwowej i warto je zrobić niedługo po starcie naboru.

2. W drugiej kolejności trzeba będzie wypełnić obszerny formularz z pozostałymi danymi niezbędnymi do realizacji projektu (zakładka „Uzupełnienie”).

Szczegółowe zasady przechodzenia z listy rezerwowej na listę główną zostały opisane w Regulaminie. Każde zgłoszenie podlegać będzie weryfikacji wykonalności.

Przeczytaj co należy zrobić, aby dokonać zgłoszenia na listę rezerwową w projekcie "Budowa instalacji solarnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina":

1) Konieczne jest posiadanie adresu e-mail.

2) Rejestracja w systemie zgłoszeniowym jest już możliwa. Możliwe jest również testowe wysyłanie zgłoszeń do rezerwacji kolejki (zakładka "Zgłoś się !") jak i pełnego formularza z pozostałymi danymi (zakładka "Uzupełnienie")

3) W dniu otwarcia naboru o godzinie 8:00, po kliknięciu w baner "ZGŁOŚ SIĘ" można będzie uzupełnić krótką ankietę, której wypełnienie i wysłanie będzie ustalało kolejność na liście rezerwowej. 

4) Po wysłaniu zgłoszenia należy wypełnić ankietę szczegółową (zakładka "Uzupełnienia") stanowiącą uzupełnienie zgłoszenia i kliknąć ZAPISZ aby wysłać dane. Aby wypełnić ankietę szczegółową należy być zalogowanym w systemie zgłoszeniowym. Ankietę szczegółową można wypełnić później, jednak nie później niż data i godzina zamknięcia naboru.

Brak wypełnionej ankiety szczegółowej eliminuje zgłoszenie z listy rezerwowej.

Aby prawidłowo dokonać zgłoszenia należy zgromadzić wszystkie dane niezbędne do wypełnienia ankiety szczegółowej:

- Pesel
- Adres zamieszkania / adres do korespondencji
- Nazwa i numer dokumentu tożsamości

- Organ wydający dokument tożsamości
- Kwota udzielonego wsparcia de minimis w PLN i Euro - jeśli dotyczy lub wpisać cyfrę 0
-  Liczba osób w gospodarstwie domowym
- Dotychczasowy sposób przygotowania CWU (np. gaz / drewno / węgiel / bojler elektryczny)
- Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego w m2
- Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh]
- Moc przyłączeniowa
- Liczba faz (1 lub 3)
- Rodzaj pokrycia dachowego (np. dachówka karpiówka, blacha falista, blacha trapezowa, dach płaski betonowy, dach płaski - deskowanie, grunt itp.)
- Kąt nachylenia dachu *
- Nr działki
- Obręb ewidencyjny
- Nr księgi wieczystej

* Wprowadzić wartość w stopniach. Dotyczy połaci przeznaczonej pod instalację, czyli połaci południowej lub południowo-wschodniej / południowo-zachodniej. Jeśli planowana jest instalacja na gruncie, należy wpisać "grunt".

 

Kalkulator wkładu własnego

Kliknij tutaj aby przejść do sekcji z kalkulatorem.

 

Aktualizacja 16.12.2020 - przyznane dofinansowanie

Uprzejmie informujemy, że projekt pn.: Budowa instalacji solarnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina” otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 - poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT.

Wyniki konkursu są dostępne pod linkiem: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wyniki_4_1_1_oze_zit_11122020

Z uwagi na konieczność przygotowania wszystkich procedur, uprzejmie prosimy o oczekiwanie na kontakt ze strony Urzędu Miejskiego w Będzinie.

Aktualizacja 21.04.2020

W związku z ponownym przystąpieniem Miasta Będzin do kolejnego naboru do konkursu o dofinansowania dla instalacji OZE w województwie śląkim (nabór RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19) zaktualizowano listę rankingową poprzez wysłanie zapytań do osób uprzednio zakwalifikowanych odnośnie chęci udziału w kolejnym naborze / spełnieniu nowych warunków (zgodnie z informacją z dn. 20.12.2019).

 

 

W ramach podjętych działań opracowano:

1) zaktualizowany Regulamin naboru

2) zaktualizowaną listę rankingową - lista rankingowa 21.04.2020:

L.p. Identyfikator                
1 ID: 171207080542                
2 ID: 171208181805                
3 ID: 171213123439                
4 ID: 171207083514                
5 ID: 171211210555                
6 ID: 171207225003                
7 ID: 171207143035                
8 ID: 171208151938                
9 ID: 171214085545                
10 ID: 171209091346                
11 ID: 171207084606                
12 ID: 171210121459                
13 ID: 171207211148                
14 ID: 171207091427                
15 ID: 171207081733                
16 ID: 171213182153                
17 ID: 171207191045                
18 ID: 171212230142                
19 ID: 171212082957                
20 ID: 171213155454                
21 ID: 171207153354                
22 ID: 171207083533                
23 ID: 171211130115                
24 ID: 171213174333                
25 ID: 171214205630                
26 ID: 171207180333                
27 ID: 171213000151                
28 ID: 171214215246                
29 ID: 171207082351                
30 ID: 171207082546                
31 ID: 171207160158                
32 ID: 171212113832                
33 ID: 171214225625                
34 ID: 171210202353                
35 ID: 171207085657                
36 ID: 171214182621                
37 ID: 171207081727                
38 ID: 171207081600                
39 ID: 171207151354                
40 ID: 171207095752                
41 ID: 171207231148                
42 ID: 171212121947                
43 ID: 171210225659                
44 ID: 171212230902                
45 ID: 171207125732                
46 ID: 171207080351                
47 ID: 171207104756                
48 ID: 171207143216                
49 ID: 171213105424                
50 ID: 171207083706                
51 ID: 171207094525                
52 ID: 171214220011                
53 ID: 171207091128                
54 ID: 171210155211                
55 ID: 171207222339                
56 ID: 171214184920                
57 ID: 171213015059                
58 ID: 171212130406                
59 ID: 171207143543                
60 ID: 171211205742                
61 ID: 171214203017                
62 ID: 171211211715                
63 ID: 171211163922                
64 ID: 171207212749                
65 ID: 171212203053                
66 ID: 171212234429                
67 ID: 171207082402                
68 ID: 171210195404                
69 ID: 171207081047                
70 ID: 171207220150                
71 ID: 171207082619                
72 ID: 171211201835                
73 ID: 171207081310                
74 ID: 171207100635                
75 ID: 171207214430                
76 ID: 171210161731                
77 ID: 171209205201                
78 ID: 171214130037                
79 ID: 171214084021                
80 ID: 171208003504                
81 ID: 171207084211                
82 ID: 171213194651                
83 ID: 171210121134                
84 ID: 171207084149                
85 ID: 171210155513                
86 ID: 171213160546                
87 ID: 171212100158                
88 ID: 171207082240                
89 ID: 171214225254                
90 ID: 171211175740                
91 ID: 171213220341                
92 ID: 171211173027                
93 ID: 171207081403                
94 ID: 171213164548                
95 ID: 171207081332                
96 ID: 171207080852                
97 ID: 171213115031                
98 ID: 171207083413                
99 ID: 171207102505                
100 ID: 171208182751                
101 ID: 171213203208                
102 ID: 171214185022                
103 ID: 171207084900                
104 ID: 171207171719                
105 ID: 171207174133                
106 ID: 171213152334                
107 ID: 171213231524                
108 ID: 171207080419                
109 ID: 171207084204                
110 ID: 171207173222                
111 ID: 171207081320                
112 ID: 171207174746                
113 ID: 171207132414                
114 ID: 171214215435                
115 ID: 171207082456                
116 ID: 171207100559                
117 ID: 171207145137                
118 ID: 171207122425                
119 ID: 171208103519                
120 ID: 171207160945                
121 ID: 171214133715                
122 ID: 171207222008                
123 ID: 171211190445                
124 ID: 171208074701                
125 ID: 171209115619                
126 ID: 171208234055                
127 ID: 171209192650                
128 ID: 171211234511                
129 ID: 171210170059                
130 ID: 171211102730                
131 ID: 171211111528                
132 ID: 171213125535                
133 ID: 171213123656                
134 ID: 171213202311                
135 ID: 171207085639                
136 ID: 171212124720                
137 ID: 171212144612                
138 ID: 171212152304                
139 ID: 171212182918                
140 ID: 171213130711                
141 ID: 171214195238                
142 ID: 171214194706                
143 ID: 171214211725                
144 ID: 171214213948                
145 ID: 171207112432                
146 ID: 171207080811                
147 ID: 171212200654                
148 ID: 171214105556                
149 ID: 171214163023                
150 ID: 171214145934                
151 ID: 171214152521                
152 ID: 171214215436                
153 ID: 171227112936                
154 ID: 171221193344                
155 ID: 180130222057                
156 ID: 180130101815                
157 ID: 180131160926                
158 ID: 171216134252                
159 ID: 180127171316                
160 ID: 180107184350                
161 ID: 180112162423                
162 ID: 180113123519                
163 ID: 180124194532                
164 ID: 180131185746                
165 ID: 180131235056                
166 ID: 180126104046                
167 ID: 180129221411                
168 ID: 180127122714                
169 ID: 180129164351                
170 ID: 180129163245                

 

Aktualizacja 20.12.2019

Miasto Będzin zaprasza osoby uprzednio zakwalifikowane do konkursu do potwierdzenia swojego dalszego udziału w projekcie. Potwierdzenie odbywa się elektronicznie przez kliknięcie linku w specjalnie wysłanej wiadomości email.

Warunki:

1) brak zainstalowania instalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych we własnym zakresie od czasu uprzedniego zakwalifikowania się do konkursu, która kolidowałaby z przedmiotowym projektem.

W ramach projektu niemożliwa jest rozbudowa już istniejącej instalcji np. przez dodanie samych modułów. Każdorazowo instalowany jest odrębny pełny system.

2) wkład mieszkańca wzrośnie o dodatkowe naliczenie podatku VAT od przyznanej dotacji. Jakikolwiek naliczony podatek VAT w projekcie pozostaje kosztem niekwalifikowalnym

3) podatek VAT za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej uległ ujednoliceniu do poziomu 8% bez względu na miejsce montażu (również na gruncie i na budynku gospodarczym) - jednocześnie w związku ze zmianami w podatku VAT od dotacji mogą dojść dodatkowe jego pozycje w tym na stawce podstawowej 23%

4) zmianie uległy przepisy w zakresie przyłączania mikroinstalacji jednofazowych - w przypadku obiektów z jednofazową instalacją elektryczną moc instalacji PV została ograniczona do 3,68 kWp

5) ze względu na planowane do wprowadzenia przepisy dotyczące wymogów przeciwpożarowych dla instalacji powyżej 6,5 kWp ograniczono moc wszystkich instalacji do tego poziomu

6) projekt regulaminu

7) projekt jest kontynuacją uprzednio realizowanego naboru i dotyczy wyłącznie projektów uprzednio zakwalifikowanych na listę główną tj.:

L.p. Identyfikator
1 ID: 171207080542
2 ID: 171208181805
3 ID: 171213123439
4 ID: 171207083514
5 ID: 171211210555
6 ID: 171207225003
7 ID: 171207143035
8 ID: 171208151938
9 ID: 171207134543
10 ID: 171214085545
11 ID: 171209091346
12 ID: 171207083224
13 ID: 171207084606
14 ID: 171207085224
15 ID: 171207081045
16 ID: 171210121459
17 ID: 171207211148
18 ID: 171214081618
19 ID: 171207091427
20 ID: 171207081733
21 ID: 171213182153
22 ID: 171207191045
23 ID: 171211204019
24 ID: 171207100218
25 ID: 171207130619
26 ID: 171212230142
27 ID: 171212082957
28 ID: 171213155454
29 ID: 171207153354
30 ID: 171207083533
31 ID: 171211130115
32 ID: 171213174333
33 ID: 171207213430
34 ID: 171214205630
35 ID: 171207082059
36 ID: 171207180333
37 ID: 171213000151
38 ID: 171214215246
39 ID: 171207213335
40 ID: 171207082351
41 ID: 171207082546
42 ID: 171207160158
43 ID: 171212113832
44 ID: 171207210514
45 ID: 171214233230
46 ID: 171214225625
47 ID: 171210202353
48 ID: 171207085657
49 ID: 171214182621
50 ID: 171207081727
51 ID: 171211213352
52 ID: 171207081600
53 ID: 171207151354
54 ID: 171207131231
55 ID: 171207095752
56 ID: 171207095038
57 ID: 171207231148
58 ID: 171212121947
59 ID: 171210225659
60 ID: 171212230902
61 ID: 171207125732
62 ID: 171207080351
63 ID: 171212212703
64 ID: 171207104756
65 ID: 171207143216
66 ID: 171213105424
67 ID: 171207083706
68 ID: 171207094525
69 ID: 171214220011
70 ID: 171207083242
71 ID: 171207091128
72 ID: 171210155211
73 ID: 171207222339
74 ID: 171214184920
75 ID: 171213015059
76 ID: 171212130406
77 ID: 171207081450
78 ID: 171207143543
79 ID: 171211205742
80 ID: 171212175149
81 ID: 171214203017
82 ID: 171211211715
83 ID: 171211163922
84 ID: 171207212749
85 ID: 171212203053
86 ID: 171211230619
87 ID: 171207082649
88 ID: 171207095427
89 ID: 171212234429
90 ID: 171207082402
91 ID: 171213102240
92 ID: 171210195404
93 ID: 171207081047
94 ID: 171207083150
95 ID: 171207220150
96 ID: 171207082619
97 ID: 171211201835
98 ID: 171207081310
99 ID: 171212210847
100 ID: 171207100635
101 ID: 171207214430
102 ID: 171210161731
103 ID: 171209205201
104 ID: 171214130037
105 ID: 171207081036
106 ID: 171214084021
107 ID: 171208003504
108 ID: 171207084211
109 ID: 171207152203
110 ID: 171213194651
111 ID: 171207080812
112 ID: 171210121134
113 ID: 171207084149
114 ID: 171210155513
115 ID: 171213160546
116 ID: 171212100158
117 ID: 171207082240
118 ID: 171207080531
119 ID: 171214225254
120 ID: 171207100326
121 ID: 171211175740
122 ID: 171213220341
123 ID: 171211223016
124 ID: 171211173027
125 ID: 171214120119
126 ID: 171207081403
127 ID: 171213164548
128 ID: 171207081332
129 ID: 171207080852
130 ID: 171207081350
131 ID: 171213115031
132 ID: 171212192758
133 ID: 171213085539
134 ID: 171207083413
135 ID: 171207102505
136 ID: 171207082730
137 ID: 171208182751
138 ID: 171213203208
139 ID: 171214185022
140 ID: 171213142725
141 ID: 171207084900
142 ID: 171211155215
143 ID: 171207211708
144 ID: 171207171719
145 ID: 171207174133
146 ID: 171213152334
147 ID: 171213231524
148 ID: 171207080419
149 ID: 171207084204
150 ID: 171207173222
151 ID: 171207081320
152 ID: 171207174746
153 ID: 171207132414
154 ID: 171214215435
155 ID: 171207082456
156 ID: 171207082826
157 ID: 171207081702
158 ID: 171214221338
159 ID: 171207100559
160 ID: 171207145137
161 ID: 171207122425
162 ID: 171207111621
163 ID: 171208103519
164 ID: 171207160945
165 ID: 171214133715
166 ID: 171213185546
167 ID: 171209211939
168 ID: 171207193433
169 ID: 171207222008
170 ID: 171207232611
171 ID: 171211190445
172 ID: 171208074701
173 ID: 171209115619
174 ID: 171208200537
175 ID: 171208234055
176 ID: 171209192650
177 ID: 171211234511
178 ID: 171210170059
179 ID: 171211102730
180 ID: 171211111528
181 ID: 171213125535
182 ID: 171213123656
183 ID: 171211180108
184 ID: 171212152100
185 ID: 171213202311
186 ID: 171207085639
187 ID: 171212124720
188 ID: 171212144612
189 ID: 171212152304
190 ID: 171212182918
191 ID: 171214224505
192 ID: 171213130711
193 ID: 171214195238
194 ID: 171214194706
195 ID: 171214211725
196 ID: 171214213948
197 ID: 171207112432
198 ID: 171207104229
199 ID: 171207111622
200 ID: 171207080811
201 ID: 171212200654
202 ID: 171214105556
203 ID: 171214163023
204 ID: 171214145934
205 ID: 171214152521
206 ID: 171214182854
207 ID: 171214191641
208 ID: 171214215436
209 ID: 171227112936
210 ID: 171221193344
211 ID: 180130222057
212 ID: 180130101815
213 ID: 180130144954
214 ID: 180131160926
215 ID: 180125201856
216 ID: 171216134252
217 ID: 180127171316
218 ID: 180107184350
219 ID: 180112162423
220 ID: 180113123519
221 ID: 180124194532
222 ID: 180131191448
223 ID: 180125205037
224 ID: 180131185746
225 ID: 180131235056
226 ID: 180126104046
227 ID: 180129221411
228 ID: 180127122714
229 ID: 180129164351
230 ID: 180129163245

 

 

Nabór na listę główną został zakończony.

Zapraszamy mieszkańców miasta Będzin do udziału w projekcie:

Budowa instalacji solarnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina

polegającym na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych z dotacją 85% kwoty netto.

Każdorazowo instalacje będą dobierane do zapotrzebowania energetycznego budynku. Co do zasady energia z instalacji nie jest energią na sprzedaż, tylko na potrzeby własne. Przewiduje się systemy fotowoltaiczne bez akumulatorów, kolektory słoneczne oraz zestawy: instalacja fotowoltaiczna + kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej.

1. Rodzaje instalacji

Przewiduje się montaż następujących rodzajów instalacji:
a) zestaw obejmujący instalację fotowoltaiczną do produkcji energii elektrycznej oraz kolektory słoneczne do przygotowywania ciepłej wody użytkowej
b) samą instalację fotowoltaiczną
c) same kolektory słoneczne
 

2. Opłacalność inwestycji - przykładowe zestawy

Wielkość instalacji musi być dostosowana do rzeczywistego zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą wodę użytkową.
 
Poniższa kalkulacja przedstawia opłacalność przykładowych zestawów.
Założenia:
a) roczne zużycie energii elektrycznej: 3500 kWh
b) przygotowanie CWU odbywało się z wykorzystaniem paliwa węglowego (4 osoby w gospodarstwie domowym)

zestawy oze

Pobierz kalkulator - wprowadź dane odpowiadające Twojemu zapotrzebowaniu i wylicz maksymalne moce instalacji odpowiadające Twemu gospodarstwu. Wnioskować możesz na mniejszą instalację, jeśli wkład własny proponowanej instalacji jest dla Ciebie zbyt wysoki / nie masz miejsca na montaż tak dużej instalacji.

Zgodnie z ogłoszonym konkursem dofinansowanie poszczególnych gospodarstw jednorodzinnych wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych netto (wydatków na zestaw OZE oraz jego montaż).

Ewentualne wydatki związane z dostosowaniem instalacji elektrycznej / instalacji CWU nie stanowią elementu projektu i Wnioskodawca musi je ponieść w pełnym wymiarze we własnym zakresie.

3. Zgłoszenia (archiwalne) - patrz wiadomość o aktualnym naborze uzupełniającym:

Zgłoszenia elektroniczne można wysyłać od 7 grudnia 2017 r. od godziny 8.00 do 14 grudnia do godziny 23.59 przez zakładkę "Zgłoś się!" a następnie "Uzupełnienia" oraz osobiście w Urzędzie Miasta w pokoju 123 - Wydział Ochrony Środowiska, pierwsze piętro, wejście boczne.

Zgłoszenia składane po terminie zgłoszeń zapisywane będą na listę rezerwową. Zgłoszenia wysłane przed terminem zgłoszeń traktowane będą jako testowe i nie będą uwzględnione w projekcie.

W ramach projektu przewiduje się realizację instalacji dla 200 adresów. Do projektu zakwalifikowane zostanie 200 pierwszych zgłoszeń poprawnych pod względem formalnym. Liczy się kolejność wg. zapisów na serwerze.

Zgłoszenia elektroniczne podzielone są na dwie części:

a) rezerwacja miejsca w kolejce - zakładka "Zgłoś się!"

Po wypełnieniu tego formularza wyświetlane jest potwierdzenie rezerwacji miejsca, ale NIE jest nic wysyłane zwrotnie. Nie można również sprawdzić swojego miejsca, ze względu na fakt iż, zgłoszenia są na bieżąco analizowane i odrzucane np. zgłoszenia podwójne. Ostateczna lista zostanie opublikowana po zakończeniu etapu przyjmowania zgłoszeń elektronicznych. W celu sprawdzenia godziny rezerwacji kolejki można zadzwonić do Urzędu pod numer tel. 32 267 91 81 lub 82 lub przyjść osobiście.

b) uzupełnienie danych do zgłoszenia (po zarezerwowaniu miejsca) - zakładka "Uzupełnienia" - bez wpływu na miejsce na liście kolejności

Przyjęcie tego zgłoszenia jest potwierdzane wiadomością email oraz SMS. Wysłanie uzupełnienia jest drugim warunkiem koniecznym udziału w projekcie (o ile dane zgłoszenie znajdzie się na liście 200 pierwszych projektów - patrz pkt. a)).

4. Konsultacje telefoniczne:

W sprawach formalnych związanych ze złożeniem wniosku: w Urzędzie Miejskim w Będzinie, tel. tel. 32 267 91 81 lub 82