Fundusze Europejskie Program RegionalnyBarwy RPŚląskie logoUE flaga

Nabór na listę rezerwową - 26-28.09.2022

Uprzejmie informujemy, że od dnia 26.09.2022 od godziny 8:00 do dnia 28.09.2022 do godziny 23:59 (włącznie) prowadzony będzie nabór na listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej przechodzą na listę główną wg. zasad opisanych w regulaminie naboru na listę rezerwową (przejdź do regulaminu).

 

  1. Zgłoszenia w naborze na listę rezerwową dokonuje się w formie elektronicznej przez stronę www.oze.bedzin.pl, zakładka „Zgłoś się”. Na zgłoszenie składa się:
  1. wypełnione zgłoszenie w zakładce „Zgłoś się”,
  2. wypełniony formularz zgłoszeniowy - zakładka „Uzupełnienie”.
  1. Przedmiotem zgłoszenia może być:
  1. Instalacja ogniw fotowoltaicznych w systemie on-grid,
  1. Dopuszczalne jest złożenie tylko jednego zgłoszenia na jedno Indywidualne Gospodarstwo Domowe. Kolejne zgłoszenia zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
  2. Zgłoszenia w naborze na listę rezerwową przyjmowane będą od dnia 26.09.2022 r. od godz. 8:00 do dnia 28.09.2022 r. do godziny 23:59 
  3. Każde zgłoszenie elektroniczne otrzyma indywidualny numer ID i potwierdzenie zgłoszenia na skrzynkę e-mail.
  4. Zgłoszenia przesłane przed i po terminie określonym w ust. 4 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
  5. Kolejność zarejestrowania zgłoszeń będzie zachowana w numeracji na liście rezerwowej.

 

Nabór został podzielony na wypełnienie dwóch oddzielnych formularzy.

 

1. W pierwszej kolejności trzeba będzie wypełnić krótki formularz (zakładka „Zgłoś się”), w którym zbieramy: Imię i nazwisko, adres email, adres montażu instalacji, nr działki. To zgłoszenie ustala kolejność na liście rezerwowej i warto je zrobić niedługo po starcie naboru.

 

2. W drugiej kolejności trzeba będzie wypełnić obszerny formularz z pozostałymi danymi niezbędnymi do realizacji projektu (zakładka „Uzupełnienie”).

Szczegółowe zasady przechodzenia z listy rezerwowej na listę główną zostały opisane w Regulaminie. Każde zgłoszenie podlegać będzie weryfikacji wykonalności.

 

Przeczytaj co należy zrobić, aby dokonać zgłoszenia na listę rezerwową w projekcie "Budowa instalacji solarnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina":

 

1) Konieczne jest posiadanie adresu e-mail.

2) Rejestracja w systemie zgłoszeniowym jest już możliwa. Możliwe jest również testowe wysyłanie zgłoszeń do rezerwacji kolejki (zakładka "Zgłoś się !") jak i pełnego formularza z pozostałymi danymi (zakładka "Uzupełnienie")

3) W dniu otwarcia naboru o godzinie 8:00, po kliknięciu w baner "ZGŁOŚ SIĘ" można będzie uzupełnić krótką ankietę, której wypełnienie i wysłanie będzie ustalało kolejność na liście rezerwowej. 

4) Po wysłaniu zgłoszenia należy wypełnić ankietę szczegółową (zakładka "Uzupełnienia") stanowiącą uzupełnienie zgłoszenia i kliknąć ZAPISZ aby wysłać dane. Aby wypełnić ankietę szczegółową należy być zalogowanym w systemie zgłoszeniowym. Ankietę szczegółową można wypełnić później, jednak nie później niż data i godzina zamknięcia naboru.

 

Brak wypełnionej ankiety szczegółowej eliminuje zgłoszenie z listy rezerwowej.

Aby prawidłowo dokonać zgłoszenia należy zgromadzić wszystkie dane niezbędne do wypełnienia ankiety szczegółowej:

- Pesel
- Adres zamieszkania / adres do korespondencji
- Nazwa i numer dokumentu tożsamości
- Organ wydający dokument tożsamości
- Kwota udzielonego wsparcia de minimis w PLN i Euro - jeśli dotyczy lub wpisać cyfrę 0
-  Liczba osób w gospodarstwie domowym
- Dotychczasowy sposób przygotowania CWU (np. gaz / drewno / węgiel / bojler elektryczny)
- Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego w m2
- Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh]
- Moc przyłączeniowa
- Liczba faz (1 lub 3)
- Rodzaj pokrycia dachowego (np. dachówka karpiówka, blacha falista, blacha trapezowa, dach płaski betonowy, dach płaski - deskowanie, grunt itp.)
- Kąt nachylenia dachu *
- Nr działki
- Obręb ewidencyjny
- Nr księgi wieczystej

* Wprowadzić wartość w stopniach. Dotyczy połaci przeznaczonej pod instalację, czyli połaci południowej lub południowo-wschodniej / południowo-zachodniej. Jeśli planowana jest instalacja na gruncie, należy wpisać "grunt".