Fundusze Europejskie Program RegionalnyBarwy RPŚląskie logoUE flaga

Polityka prywatności

1. Ogólne zasady dotyczące ochrony danych

Uwagi ogólne

W tym punkcie wyjaśniamy pokrótce, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Poprzez dane osobowe rozumiemy wszelkie informacje umożliwiające identyfikację Państwa osoby. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych dostępne są w kolejnych punktach Polityki Prywatności przedstawionych poniżej.

Gromadzenie danych osobowych

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych osobowych na naszej stronie?

Dane gromadzone na naszej stronie internetowej są przetwarzane przez administratorów strony. Ich dane kontaktowe znajdują się w nocie prawnej.

Jak gromadzimy Państwa dane osobowe?

Niektóre dane trafiają do nas, kiedy Państwo sami nam je podacie, na przykład wypełniając formularz.

Inne dane gromadzone są automatycznie przez system teleinformatyczny, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę. To przeważnie techniczne informacje dotyczące używanych przez Państwa systemów operacyjnych lub przeglądarek albo informacje na temat godziny odwiedzenia strony. Są one pozyskiwane automatycznie, w momencie wejścia na stronę.

Do czego wykorzystujemy dane osobowe?

Część danych jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania strony. Inne mogą być wykorzystywane do analizy aktywności na naszej stronie.

Jakie mają Państwo prawa w kwestii danych osobowych?

Zawsze mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji na temat zgromadzonych przez nas danych na Państwa temat, ich źródła, odbiorców i celu ich pozyskania. Mają Państwo również prawo żądać skorygowania swoich danych, zablokowania ich lub usunięcia. W razie dalszych pytań na temat prywatności i ochrony danych mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w nocie prawnej. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi w tej sprawie do odpowiednich organów nadzorujących.

Statystyki i narzędzia osób trzecich

Podczas Państwa wizyty na stronie mogą zostać wykonane analizy statystyczne dotyczące Państwa zachowania w Internecie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookies i statystyk. Analiza Państwa zachowania w Internecie jest zazwyczaj anonimowa, co oznacza, że nie będziemy w stanie zidentyfikować Państwa przy pomocy tych danych. Mogą Państwo sprzeciwić się tym działaniom lub zapobiec im poprzez unikanie niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w punktach Polityki Prywatności zamieszczonych poniżej.

Mogą Państwo sprzeciwić się wspomnianej analizie. Poniżej informujemy, jak skorzystać z tej możliwości.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Traktujemy Państwa dane osobowe jako poufne i zarządzamy nimi zgodnie z przepisami ustawowymi i niniejszą Polityką Prywatności.

Jeśli będą Państwo korzystali z naszej strony internetowej, różne Państwa dane osobowe zostaną przez nas zgormadzone. Dane osobowe to wszelkie dane, które pozwalają na Państwa identyfikację. W niniejszej Polityce Prywatności wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy, do czego je wykorzystujemy, w jaki sposób je gromadzimy i w jakim celu to robimy.

Zwracamy uwagę, że dane przesyłane przez Internet (np. pocztą elektroniczną) mogą być narażone na naruszenie bezpieczeństwa. Całkowita ochrona Państwa danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

Nota prawna dotycząca podmiotu odpowiedzialnego za tę stronę internetową

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej to:

Solwis Jakub Wiśniewski
ul. Drobiarska 8V
05-070 Sulejówek

NIP: 7122804648

Numer telefonu: +48 222 111 83 33
Adres e-mail: info[at]solwis.pl

Podmiot odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach gromadzenia danych osobowych (nazwisk, adresów e-mail, itp.) oraz metodach ich przetwarzania.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony przekazu treści poufnych, takich jak zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako do administratora strony. Mogą Państwo rozpoznać połączenie szyfrowane, gdy w wierszu adresu w przeglądarce „http://” zmieni się na „https://” i w pasku adresowym przeglądarki pojawi się ikona kłódki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, przesyłane przez Państwa do nas dane nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Sprzeciw wobec otrzymywania wiadomości e-mail z treściami marketingowymi

Niniejszym wyraźnie zakazujemy wykorzystywania danych opublikowanych zgodnie z wymogami w nocie prawnej w celu przesyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych bez wyraźnej prośby o ich przesłanie. Administrator strony internetowej zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych kroków prawnych w razie otrzymania niezamówionych materiałów reklamowych, na przykład w formie wiadomości e-mail (spam).

3. Gromadzenie danych na stronie

Pliki cookies

Niektóre z naszych stron internetowych wykorzystują pliki cookies. Nie szkodzą one Państwa komputerom ani nie zawierają wirusów. Usprawniają natomiast działanie strony, by była bardziej przyjazna użytkownikowi, wydajna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość z wykorzystywanych przez nas plików cookies to tak zwane „tymczasowe pliki cookies”, które są automatycznie kasowane po Państwa wizycie na stronie. Inne pliki cookies zostają w pamięci Państwa urządzenia do momentu ich usunięcia. Umożliwiają one rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie na stronie.

Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę tak, by informowała Państwa 
o wykorzystywaniu plików cookies. Dzięki temu będą Państwo mogli każdorazowo zdecydować, czy chcą Państwo zaakceptować, czy odrzucić taki plik. Można też skonfigurować przeglądarkę tak, by pod pewnymi warunkami automatycznie akceptowała pliki cookies, tak, by je zawsze odrzucała lub by je automatycznie kasowała po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej.

Pliki cookies niezbędne do komunikacji elektronicznej lub działania pewnych funkcji są przechowywane zgodnie z „Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych” (skrót z j. polskiego RODO). Administrator strony przechowuje pliki cookies dla zapewnienia jak najlepszej, bezbłędnej obsługi. W przypadku przechowywania innych plików cookies, (na przykład plików wykorzystywanych do analizy Państwa zachowania w Internecie) będą one opisane oddzielnie w niniejszej Polityce Prywatności.

Formularz kontaktowy / zgłoszeniowy

Jeśli prześlą nam Państwo pytania poprzez formularz kontaktowy lub zgłoszeniowy, zbierzemy zawarte w nim dane, w tym dane kontaktowe, aby odpowiedzieć na Państwa pytania oraz kolejne pytania zadane przez Państwa w reakcji na nasze odpowiedzi. Nie dzielimy się tymi informacjami bez Państwa zgody.

Oznacza to, że przetwarzanie wszelkich danych zawartych przez Państwa w formularzu kontaktowym odbędzie jedynie za Państwa zgodą. W każdym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, wystarczy wysłać do nas wiadomość e-mail z prośbą w tej sprawie. Dane przetworzone przed otrzymaniem Państwa prośby nadal mogą być legalnie przetwarzane.

Będziemy przechowywać Państwa dane umieszczone w formularzu kontaktowym/zgłoszeniowym dopóki nie poproszą Państwo o ich usunięcie, nie cofną zgody na ich przechowywanie lub do momentu, gdy cel ich przechowywania przestanie być aktualny (np. gdy projekt w którym Państwo uczestniczycie zakończy swój okres trwałości i upłynie czas związany z ewentualnymi roszczeniami stron projektu). Niniejszy zapis pozostaje bez wpływu na obowiązkowe przepisy prawne, zwłaszcza dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych.

Przetwarzanie danych (dane klientów, wnioskodawców oraz dane dotyczące umów)

Gromadzimy, przetwarzamy oraz wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do ustanowienia lub zmodyfikowania stosunków prawnych z naszą firmą (dane podstawowe). Dokonujemy tego w oparciu o Artykuł 6, ust. 1b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub podjęcia działań wstępnych przed zawarciem umowy. Gromadzimy, przetwarzamy oraz wykorzystujemy Państwa dane osobowe, kiedy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową (informacje o zarejestrowanej aktywności na stronie) tylko w zakresie niezbędnym do realizacji projektu w którym Państwo uczestniczycie lub wykonania zleconej usługi / sprzedaży.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po rozwiązaniu stosunku prawnego. Niniejszy zapis pozostaje bez wpływu na przepisy dotyczące okresu przechowywania danych.

Dane przekazywane podczas rejestracji, w celu skorzystania z usług oraz treści cyfrowe

Przekazujemy dane umożliwiające identyfikację użytkownika osobom trzecim tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartej z Państwem umowy.

Państwa dane nie będą przekazywane do żadnych innych celów ani nie będą ujawniane osobom trzecim w celach marketingowych, chyba że wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę.

Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi Artykuł 6 ust. 1b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub podjęcia działań wstępnych przed zawarciem umowy.

4. Analiza i reklama

Google Analytics

Niniejsza strona może wykorzystywać Google Analytics, usługę analizy stron, zarządzaną przez Google Inc. z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Google Analytics korzysta z tak zwanych „cookies”, czyli plików tekstowych przechowywanych na Państwa komputerach, które umożliwiają analizę Państwa aktywności na stronie. Informacje generowane przez pliki „cookies” zazwyczaj są przekazywane do serwera Googla w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Odbywa się to w oparciu o Artykuł 6 ust. 1f RODO. Administrator strony internetowej analizuje Państwa aktywności na stronie w celu zoptymalizowania zarówno funkcjonowania strony jak i działań reklamowych.

Anonimizacja IP

Przed przekazaniem Państwa adresu IP do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej będzie on skracany przez Google na obszarze Unii Europejskiej lub przez inne strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełen adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i tam skracany. Firma Google będzie wykorzystywała te informacje w imieniu operatora niniejszej strony internetowej w celu analizy Państwa zachowania na stronie, sporządzania raportów na temat aktywności na niej oraz świadczenia dla operatora strony innych usług dotyczących aktywności na stronie i korzystania z Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę jako część Google Analytics nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce, jednak pragniemy zaznaczyć, że takie działanie może uniemożliwić Państwu pełne korzystanie ze strony internetowej. Mogą też Państwo zapobiec przesyłaniu do Google generowanych przez pliki cookies danych na temat Państwa zachowania na stronie (w tym adresu IP), oraz przetwarzaniu owych danych przez Google poprzez ściągnięcie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo wyrazić swój sprzeciw wobec gromadzenia danych przez Google Analytics klikając na link: Disable Google Analytics. Aby zapobiec gromadzeniu Państwa danych podczas kolejnych wizyt na naszej stronie, zostanie utworzony plik z informacją o rezygnacji, tzw. „opt-out cookie”.

Więcej informacji na temat postępowania Google Analytics z danymi użytkowników dostępnych jest na stronie Google w dziale dotyczącym polityki prywatności: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych przez usługodawców zewnętrznych

W przypadku przetwarzania danych osobowych przez usługodawców zewnętrznych odbywa się to w oparciu o umowy o przekazaniu do przetwarzania danych osobowych.

Gromadzenie danych demograficznych przez Google Analytics

Niniejsza strona może korzystać z funkcji demograficznych Google Analytics. Umożliwia to sporządzanie raportów zawierających takie dane jak wiek, płeć oraz zainteresowania użytkowników strony. Dane te pochodzą ze spersonalizowanych reklam Google oraz plików cookies osób trzecich. Zebranych w ten sposób danych nie da się przypisać żadnej konkretnej osobie. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć tę funkcję poprzez zmodyfikowanie ustawień na swoim koncie Google lub zakazać gromadzenia Państwa danych przez Google Analytics w sposób opisany w dziale „Odmowa gromadzenia danych”.

5. Newsletter

Wysyłka powiadomień oraz newsletterów odbywa się bezpośrednio przez stronę www, dane nie są przekazywane do zewnętrznych podmiotów.

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona może używać wtyczki YouTube, który to serwis jest zarządzany przez Google. W tej sytuacji operatorem naszych stron jest YouTube LLC z siedzibą przy 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.
Jeśli odwiedzą Państwo jedną z naszych stron z wtyczką YouTube, zostanie ustanowione połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje wówczas informację o tym, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeśli zalogują się Państwo na swoje konto YouTube, Państwa aktywność na stronie może zostać powiązana z Państwa profilem. Mogą Państwo temu zapobiec wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Działając zgodnie z Artykułem 6 ust. 1f RODO, korzystamy z serwisu YouTube, by nasza strona była dla Państwa bardziej atrakcyjna.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników dostępnych jest w deklaracji ochrony danych YouTube pod linkiem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Czcionki Google

Dla ujednolicenia wyglądu, nasza strona wykorzystuje czcionki Google. W momencie otwarcia strony, Państwa przeglądarka ładuje wymagane czcionki do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać czcionki i teksty.

W tym celu Państwa przeglądarka musi ustanowić bezpośrednie połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google dowiaduje się, że nasza strona jest odwiedzana z Państwa adresu IP. Wykorzystujemy czcionki Google dla zapewnienia jednolitego i atrakcyjnego wyglądu naszej strony.

Jeśli Państwa przeglądarka nie wspiera czcionek Google, komputer użyje czcionek standardowych.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników dostępnych jest pod linkiem: https://developers.google.com/fonts/faq oraz w dziale Polityka Prywatności Google pod linkiem: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Nasza strona korzysta z map Google poprzez standardowy interfejs programowania aplikacji. Zarządzany jest on przez Google Inc. Z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Aby skorzystać z map Google, niezbędne jest zapisanie adresu IP. Ta informacja jest zazwyczaj przesyłana na serwer Google i tam przechowywana. Dostawca niniejszej strony nie ma żadnego wpływu na tę operację.

Użycie map Google ma na celu uatrakcyjnienie naszej strony oraz umożliwienie zlokalizowania wymienionych na niej miejsc. W tej kwestii działamy zgodnie z Artykułem 6 ust. 1f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników dostępnych jest w deklaracji ochrony danych Google pod linkiem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/