Fundusze Europejskie Program RegionalnyBarwy RPŚląskie logoUE flaga

Archiwalne: Nabór uzupełniający - Będzin

Wiadomość archiwalna

W związku z podjęciem decyzji o zwiększeniu liczby dofinansowanych projektów do 230, Prezydent Miasta Będzin ogłasza Nabór Uzupełniający do projektu Budowa instalacji solarnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina.

Nabór uzupełniający jest prowadzony na zasadach i w formule tożsamej z naborem podstawowym i obejmuje:

a) objęcie zgłoszeń elektronicznych wysłanych w naborze podstawowym po terminie 14.12.2017

b) nowe zgłoszenia wysłane do 31.01.2018

Uwaga:

Zgłoszenia objęte analizą w naborze podstawowym, które zostały odrzucone z powodu niedostarczenia deklaracji uczestnictwa w terminach określonych w regulaminie naboru podstawowego nie zostaną objęte ponowną analizą w naborze uzupełniającym (raz przyznany status "Odrzucony" nie ulega zmianie"). Jednocześnie mieszkańcy Ci mogą złożyć ponowne zgłoszenie (wymagane nowe zajęcie kolejki - zakładka "Zgłoś się" oraz nowe wysłanie uzupełnienia).

Nabór uzupełniający prowadzony będzie w terminach:

  • Zgłoszenia elektroniczne w trybie ciągłym do 31.01.2018
  • Złożenie podpisanej deklaracji uczestnictwa w Urzędzie Miasta do 07.02.2018 - w godzinach pracy Urzędu (jednak dopiero po analizie technicznej - zostanie wysłana wiadomość email oraz sms o możliwości wygenerowania deklaracji)

Zgłoszenia elektroniczne podzielone są na dwie części:

a) rezerwacja miejsca w kolejce - zakładka "Zgłoś się!"

Po wypełnieniu tego formularza wyświetlane jest potwierdzenie rezerwacji miejsca, ale NIE jest nic wysyłane zwrotnie. Nie można również sprawdzić swojego miejsca, ze względu na fakt iż, zgłoszenia są na bieżąco analizowane i odrzucane np. zgłoszenia podwójne.

b) uzupełnienie danych do zgłoszenia (po zarezerwowaniu miejsca) - zakładka "Uzupełnienia" - bez wpływu na miejsce na liście kolejności

Przyjęcie tego zgłoszenia jest potwierdzane wiadomością email oraz SMS. Wysłanie uzupełnienia jest drugim warunkiem koniecznym udziału w projekcie.

Konsultacje telefoniczne:

W sprawach technicznych związanych z realizacją projektu: Jakub Wiśniewski, firma Solwis: tel. 721 685 133 (od 10:00 do 21:00 / poniedziałek - sobota.)

W sprawach formalnych związanych ze złożeniem wniosku: Wydział Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Będzinie, tel. 661 530 664.