Fundusze Europejskie Program RegionalnyBarwy RPŚląskie logoUE flaga

Nabór 05.2023 - o projekcie

29.05.2023 roku

AKTUALIZACJA - WYDŁUŻONY TERMIN NABORU WNIOSKÓW

Uprzejmie informujemy, że nabór główny wniosków został wydłużony do dnia 6 czerwca 2023 r.

Deklarację oraz Ankietę (wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami) trzeba będzie następnie złożyć w Urzędzie w wersji papierowej z odręcznym podpisem najpóźniej do 07.06.2023 r. do godz. 15:30.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niniejszy wpis ma charakter rozwojowy. W tym miejscu publikowane będą bieżące informacje dotyczące prowadzonego naboru do udziału w Projekcie.

1. Informacja na stronie Urzędu Miasta: https://www.bedzin.pl/aktualnosc-4690-informacja_dotyczaca_projektu.html

2. Nabór do projektu odbędzie się w terminie od 15 maja 2023 r. godz. 12:00 do 29 maja 2023 r. godz. 23:59. Zgłoszenia przyjmowane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.oze.bedzin.pl. Zgłoszenia wysłane poza tym terminem (wcześniej i później) nie będą rozpatrywane w kontekście naboru głównego.

3. Do zgłoszenia elektronicznego należy załączyć uzupełnione: 

a) Deklaracja OZE
b) Ankieta OZE

Dokumenty te mają format edytowalnego PDF'a. Do systemu zapisujemy je w takiej postaci. Nie drukujemy ich i nie skanujemy. Do zgłoszenia elektronicznego niepotrzebny jest odręczny podpis.

4. Deklarację oraz Ankietę (wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami) trzeba będzie następnie złożyć w Urzędzie w wersji papierowej z odręcznym podpisem najpóźniej do 31.05.2023 r. do godz. 15:30.

Uwaga:

W przypadku niemożności wydrukowania dokumentów, można poprosić Urząd o ich wydrukowanie i podpisanie na miejscu.

 

W projekcie zakładamy udział 500 adresów wobec czego kolejność zgłoszeń ma znaczenie drugorzędne i będzie kryterium rozstrzygającym tylko w przypadku uzyskania tej samej liczny punktów przy zgłoszeniu. W ramach naboru będzie można zawnioskować o następujące instalacje:

Rodzaj instalacji

Możliwe punkty do uzyskania na etapie oceny merytorycznej

Pole wyboru

zaznacz „X”*

Jeśli wnioskujesz o pojedynczą Instalacja OZE wybierz jedną z poniższych:

Kocioł na biomasę bez bufora (bez magazynu energii cieplnej)

0 pkt.

 

Powietrzna pompa ciepła do c.o. oraz c.w.u.

0 pkt.

 

Jeśli wnioskujesz wyłącznie o magazyn energii

Magazyn energii elektrycznej, jeśli Uczestnik już posiada instalację fotowoltaiczną

6 pkt.

 

Jeśli wnioskujesz o instalacje OZE z magazynem energii wybierz jeden z poniższych zestawów:

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii elektrycznej

6 pkt.

 

Kocioł na biomasę z magazynem energii cieplnej (z buforem)

6 pkt.

 

Kolektory słoneczne z magazynem energii cieplnej (z buforem)

6 pkt.

 

Jeśli wnioskujesz o instalacje OZE w zestawie wybierz jeden z poniższych:

Instalacja fotowoltaiczna z powietrzną pompą ciepła do c.o. oraz c.w.u. i magazynem energii elektrycznej

10 pkt.

 

Kocioł na biomasę z kolektorami słonecznymi i buforem (magazynem energii cieplnej)

10 pkt.

 

Kocioł na biomasę z buforem (magazynem energii cieplnej) z powietrzną pompą ciepła do c.w.u.

10 pkt.

 
 

10 pkt. maksymalnie

 

*UWAGA! Można wybrać tylko jedną pozycję z listy!

Po wypełnieniu zgłoszenia elektronicznego konieczne będzie złożenie papierowej wersji zgłoszenia stanowiącego jednocześnie deklarację udziału wraz z wymaganymi załącznikami. Wersje papierową dokumnetów należy złożyć do dnia 31 maja 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Będzinie osobiście (poprzez biuro podawcze) bądź listownie na adres ul. Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych pok. 117, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin (liczy się data wpływu 31.05.2023 r.).

Projekt wyklucza możliwość przyjmowania zgłoszeń od osób prowadzących działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania. Nieruchomość zgłaszana do projektu musi mieć uregulowany stan prawny.