Fundusze Europejskie Program RegionalnyBarwy RPŚląskie logoUE flaga

Odnawialne Źródła Energii w Będzinie

Spotkanie OZE w Będzinie

Nabór na listę główną został zakończony.

Zapraszamy mieszkańców miasta Będzin do udziału w projekcie:

Budowa instalacji solarnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina

polegającym na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych z dotacją 85% kwoty netto.

Każdorazowo instalacje będą dobierane do zapotrzebowania energetycznego budynku. Co do zasady energia z instalacji nie jest energią na sprzedaż, tylko na potrzeby własne. Przewiduje się systemy fotowoltaiczne bez akumulatorów, kolektory słoneczne oraz zestawy: instalacja fotowoltaiczna + kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej.

1. Rodzaje instalacji

Przewiduje się montaż następujących rodzajów instalacji:
a) zestaw obejmujący instalację fotowoltaiczną do produkcji energii elektrycznej oraz kolektory słoneczne do przygotowywania ciepłej wody użytkowej
b) samą instalację fotowoltaiczną
c) same kolektory słoneczne
 

2. Opłacalność inwestycji - przykładowe zestawy

Wielkość instalacji musi być dostosowana do rzeczywistego zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą wodę użytkową.
 
Poniższa kalkulacja przedstawia opłacalność przykładowych zestawów.
Założenia:
a) roczne zużycie energii elektrycznej: 3500 kWh
b) przygotowanie CWU odbywało się z wykorzystaniem paliwa węglowego (4 osoby w gospodarstwie domowym)

zestawy oze

Pobierz kalkulator - wprowadź dane odpowiadające Twojemu zapotrzebowaniu i wylicz maksymalne moce instalacji odpowiadające Twemu gospodarstwu. Wnioskować możesz na mniejszą instalację, jeśli wkład własny proponowanej instalacji jest dla Ciebie zbyt wysoki / nie masz miejsca na montaż tak dużej instalacji.

Zgodnie z ogłoszonym konkursem dofinansowanie poszczególnych gospodarstw jednorodzinnych wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych netto (wydatków na zestaw OZE oraz jego montaż).

Ewentualne wydatki związane z dostosowaniem instalacji elektrycznej / instalacji CWU nie stanowią elementu projektu i Wnioskodawca musi je ponieść w pełnym wymiarze we własnym zakresie.

3. Zgłoszenia (archiwalne) - patrz wiadomość o aktualnym naborze uzupełniającym:

Zgłoszenia elektroniczne można wysyłać od 7 grudnia 2017 r. od godziny 8.00 do 14 grudnia do godziny 23.59 przez zakładkę "Zgłoś się!" a następnie "Uzupełnienia" oraz osobiście w Urzędzie Miasta w pokoju 123 - Wydział Ochrony Środowiska, pierwsze piętro, wejście boczne.

Zgłoszenia składane po terminie zgłoszeń zapisywane będą na listę rezerwową. Zgłoszenia wysłane przed terminem zgłoszeń traktowane będą jako testowe i nie będą uwzględnione w projekcie.

W ramach projektu przewiduje się realizację instalacji dla 200 adresów. Do projektu zakwalifikowane zostanie 200 pierwszych zgłoszeń poprawnych pod względem formalnym. Liczy się kolejność wg. zapisów na serwerze.

Zgłoszenia elektroniczne podzielone są na dwie części:

a) rezerwacja miejsca w kolejce - zakładka "Zgłoś się!"

Po wypełnieniu tego formularza wyświetlane jest potwierdzenie rezerwacji miejsca, ale NIE jest nic wysyłane zwrotnie. Nie można również sprawdzić swojego miejsca, ze względu na fakt iż, zgłoszenia są na bieżąco analizowane i odrzucane np. zgłoszenia podwójne. Ostateczna lista zostanie opublikowana po zakończeniu etapu przyjmowania zgłoszeń elektronicznych. W celu sprawdzenia godziny rezerwacji kolejki można zadzwonić do Urzędu pod numer 32 267 91 72 lub przyjść osobiście.

b) uzupełnienie danych do zgłoszenia (po zarezerwowaniu miejsca) - zakładka "Uzupełnienia" - bez wpływu na miejsce na liście kolejności

Przyjęcie tego zgłoszenia jest potwierdzane wiadomością email oraz SMS. Wysłanie uzupełnienia jest drugim warunkiem koniecznym udziału w projekcie (o ile dane zgłoszenie znajdzie się na liście 200 pierwszych projektów - patrz pkt. a)).

4. Konsultacje telefoniczne:

W sprawach formalnych związanych ze złożeniem wniosku: Wydział Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Będzinie, tel. (32) 267 91 72